Aby táto stránka fungovala správne, používame Cookie. Súhlasíte s používaním?
  
Súhlasím
-25% OFF
-30% OFF
-40% OFF
-50% OFF
-70% OFF

Výmena a Záruka vrátenia peňazí

Výmena

V internetovom obchode zakúpené produkty je zákazník oprávnený vymeniť, v prípade rovnakej hodnoty požiadať o výmenu veľkosti, alebo si zakúpiť výrobky v hodnote produktu (ďalej súhrnne označované: výmena) do 14 (štrnásťich) kalendárnych dní od doručenia produktu  na korešpondenčnú adresu poskytovateľa spoločnosti, ktorá faktúru vystavila. Výmenu je možné uskutočniť výlučne v prípade nepoužitého produktu. K výmene je potrebný nepoužitý produkt so všetkým príslušenstvom v úplnom a neporušenom stave vrátane informačných letákov, krabíc od topánok a akéhokoľvek iného príslušenstva krabíc, balenia a original faktúry. V ich neprítomnosti, prevádzkovateľ neprevezme  späť výrobok k výmene.
 

 Zákazník u prevádzkovateľa môže požiadať o výmenu produktu súčasne pri podaní balíka na poštu (vrátane kuriérskej služby).
 

Pri vrátení tovaru poštou prosíme, aby ste neposielali balík doporučene ani na dobierku, pretože podľa našich skúseností v takých prípadoch dostaneme iba oznámenie o uložení zásielky a nie balík, nie je v našich silách chodiť pre balíček na poštu.
 

Priebeh výmeny tovaru je nasledovný. Prosím pošlite tovar na našu korešpondenčnú adresu, a to v pôvodnom balení aj s faktúrou (ak je na faktúre viac položiek, tak s kópiou faktúry) v prepravnej krabici. Nestačí len zalepiť krabicu od topánok, nakoľko aj to je poškodenie pôvodného stavu výrobku. Pri vrátení tovaru poštou prosíme, aby ste neposielali balík dopručene ani na dobierku, pretože podľa našich skúseností v takých prípadoch dostaneme iba oznámenie o uložení zásielky a nie balík, nie je v našich silách chodiť pre balíček na poštu. Aj pri posielaní obyčajného balíka obdržíte potvrdenie na pošte.
 

Vyberte požadovaný produkt na ktorý chcete tovar vymeniť, oznámte nám to mailom, alebo telefonicky aj s Identifikačným číslom Vašej objednávky, alebo s údajmi objednávky, s názvom produktu, farbou, a veľkosťou, následne Vám môžme požadovaný tovar odložiť, kým k nám Váš balíček dorazí. Netreba zadať novú objednávku na stránke! Výmenu Vám môžme zabezpečiť iba na veľkosti uvedenej na stránke, kedže iba tie máme skladom. V prípade záujmu výmeny na iný produkt platia súčasne aktuálne ceny. Akonáhle sme obdržali produkt a skontrolujeme jeho stav, posielame tovar na výmenu a to s doručením zadarmo na adresu uvedenej v objednávke. Chceli by sme Vás upozorniť, že výmenu tovaru je možné uplatniť jedine pri produktoch v pôvodnom stave, nevymeníme produkt použitý, zašpinený ani nosený. Osobná výmena žial nie je možná, kedže produkt nebol zakúpený v obchode.
 

Pri  posielaní zásielky odporúčame využiť služby kuriérskej spoločnosti GLS, pretože to je najspoľahlivejší a najrýchlejší spôsob zasielania zásielok. Kontaktné údaje kurierskej služby GLS, ako aj podrobné informácie ohľadom podania zásielok môžete nájsť na stránke : gls-group.eu/HU/hu/home
 

Naša korešpondenčná adresa: 1047 Baross utca 99.

Časový limit pre možnosť výmeny sa považuje za zachovaný v prípade, ak zákazník Formulár na žiadosť o výmenu a produkt podal na pošte, alebo odovzdal kuriérskej službe na doručenie posledný deň stanovenej lehoty.
 

Pri žiadosti o výmenu poštou, náklady na formulár žiadosti o výmenu, náklady na vrátenie výrobku dodávateľovi, ako aj náklady na zaslanie výmenného produktu zákazníkovi je povinný hradiť zákazník. Dodanie výmenného produktu zákazníkovi sa vykonáva pomocou kuriérskej služby. Pri textiloch je pri výmene balíka poplatok, ktorý je účtovaný kupujúcemu  po celom území SR vo výške 7 Eur. Pri obuvi nie sú započítané žiadne náklady na dopravu.
 

V prípade požiadavky na výmenu tovaru, pokiaľ zákazník požaduje rovnaký výrobok ale inú veľkosť, požadovanú veľkosť je potrebné na žiadosti označiť, predtým však ale je potrebné pred každým uvedením veľkosti skontrolovať či je daná veľkosť vo webshope k dispozícii. Ak má záujem o iný produkt, na žiadosti je potrebné označiť kód tovaru, názov (možno nájsť na webovej stránke pri výrobku) a požadovanú veľkosť. V prípade, ak je cena požadovaného výmenného tovaru vyššia, ako kúpna cena zakúpeného produktu, tak je spôsob úhrady rozdielu: na dobierku v hotovosti.
 

V nepravdepodobnom prípade, ak dodanie výmenného produktu dodavateľ nie je schopný zabezpečiť (napr. nie je na sklade), informuje o tom zákazníka. Podľa oznámenia zo strany poskytovateľa zákazník má právo vybrať iný náhradný produkt.
 

Formulár žiadosti o výmenu k dispozícii tu: PDF


Právo na odstúpenie od zmluvy

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú len na fyzické osoby konajúce v obchodnej, alebo podnikateľskej činnosti mimo rozsahu koncernu, na osobu, ktorá si zakúpi produkt, objedná, obdrží, používa, uplatní, ako aj obchodná komunikácia týkajúca sa tovaru, adresát ponuky (ďalej len: Spotrebiteľ).
 

Spotrebiteľ má nárok v prípade zmluvy o predaji výrobkov a)výrobku, b) pri poskytnutí viac výrobkov posledného poskytnutého výrobku odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 (štrnástich) kalendárnych dní odo dňa prevzatia spotrebiteľom, alebo označenou treťou stranou inou ako dopravca.
 

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy aj v období medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dátumom prijatia výrobku.
 

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade výrobkov v uzavretých obaloch, ktoré po otvorení nemôžu byť vrátené zo zdravotných a hygienických dôvodov (napr. spodné prádlo, alebo nosený obuv)


Postup pri odstúpení od zmluvy

V prípade, že spotrebiteľ chce uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy je povinný pre poskytovateľa doručiť jasné vyhlásenie podľa bodu 1.7. základných obchodných podmienok s uvedením kontaktných údajov a to poštou, alebo elektronicky.

 

 

Pokiaľ spotrebiteľ pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nepoužíva spoločnosťou vydaný vzor,  vyhlásenie je jasné v prípade, keď okrem vyhlásenia o odstúpení od zmluvy obsahuje prinajmenšom meno odberateľa, dodaciu adresu a číslo objednávky.
Spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, ak vyhlásenie o odstúpení pošle poskytovateľovi služieb pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.
Spotrebiteľ nesie dôkazné bremeno, že uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy vykonal v súlade s ustanoveniami uvedenými v odseku 7.
Odstúpenie od zmluvy by malo byť považované za overené v prípade, že spotrebiteľ vyhlásenie na tento účel odošle poskytovateľovi služieb ( do 14 kalendárnych dní), (alebo 14.kalendárny deň). Pokiaľ ide o výpočet lehoty, v prípade odoslania poštou berie poskytovateľ do úvahy dátum podania, v prípade elektronického podania čas odoslania.
Pri dostúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť objednaný produkt (produkty) do obchodu poskytovateľa, ktorý vystavil faktúru, alebo ho zaslať v bode 1.7 uvedenou poštovou formou  bez zbytočného odkladu, najneskôr však odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy do 14 (štrnástich) kalendárnych dní, ako obyčajnú NIE doporučenú zásielku.
Lehota sa považuje za dodržanú, ak ho spotrebiteľ odošle pred uplynutím lehoty 14 dní.
Naša korešpondenčná adresa: 1047 Baross utca 99.

 

Náklady vrátenia výrobkov na adresu poskytovateľa znáša spotrebiteľ. Balíky zaslané na dobierku poskytovateľ nie je schopný prevziať.

Okrem nákladov spojených s vrátením tovaru v súvislosti s odstúpením od zmluvy, spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
V prípade, že spotrebiteľ okamžite, najneskôr však do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpi od zmluvy, poskytovateľ  vráti celkovú kúpnu cenu tovaru zaplatenú spotrebiteľom. Poskytovateľ má nárok na zdržanie peňazí dovtedy, kým svoj výrobok naspäť neobdrží, alebo mu spotrebiteľ bezpochybne nepotvrdí , že ho zaslal späť: z týchto dvoch možností berie poskytovateľ do úvahy skorší dátum.
Pri vrátení peňazí poskytovateľ prevedie celkovú kúpnu cenu bez poštovného na bankový účet spotrebiteľa.

Spotrebiteľ môže byt zodpovedný za zníženie kúpnej ceny výrobku len v prípade, ak tomu došlo v  dôsledku nadmerného využívania, alebo používania výrobku. Krabice od topánok sú neoddeliteľnou súčasťou produktu, a preto nemôžu byť použité ako baliaci materiál, v prípade poškodenia krabíc od topánok odpíšeme z hodnoty 10 Eur.
Urban Skate Wear kft. dáva na každý nájdený a zakúpený produkt na webovej stránke Garagestore.sk 100 % záruku vrátenia peňaží.  Sme si istí, že budete spkojný, preto Vám ponúkame na všetky naše výrobky 100% záruku na okamžité vrátenie peňazí, počas 3 dní od obdržania. Nakupujte bez rizik na Garagestore. sk! Čo mám robiť, ak si chcem uplatniť 100 % záruku vrátenia peňazí? Počas nasledujúcich 3 dní zavolajte, alebo napíšte nášmu zákazníckému servisu na mailovú adresu: ugyfelszolgalat@garagestore.hu, kde si môžete dohodnúť možnosti vrátenia peňazí. Pokiaľ chcete využiť záruku vrátenia peňazí, pošlite nepoužitý tovar v originálnom balení a s etiketom na vlastné náklady na adresu uvedenej na faktúre. Do 14 dní Vám  vrátime celú kúpnu cenu tovaru, bez prepravných náklad na Váš bankový účet. Pri vrátení tovaru poštou prosíme, aby ste neposielali balík dopručene, ani na dobierku, pretože podľa našich skúseností v takých prípadoch dostaneme iba oznámenie o uložení zásielky a nie balík, nie je v našich silách chodiť pre balíček na poštu!
Naša korešpondenčná adresa: 1047 Baross utca 99.
Pri  posielaní zásielky odporúčame využiť služby kuriérskej spoločnosti GLS, pretože to je najspoľahlivejší a najrýchlejší spôsob zasielania zásielok. Kontaktné údaje kurierskej služby GLS, ako aj podrobné informácie ohľadom podania zásielok môžete nájsť na stránke : gls-group.eu/HU/hu/home

Formulár na Odstúpenia od zmluvy si môžete stiahnuť tu: PDF