Aby táto stránka fungovala správne, používame Cookie. Súhlasíte s používaním?
  
Súhlasím
-25% OFF
-30% OFF
-40% OFF
-50% OFF
-70% OFF

Ochrany osobných údajov

Ochrany osobných údajov

Poskytovateľ rešpektuje ústavné právo na ochranu osobných údajov, a podľa jeho obsahu každý sa rozhodoje sám o zverejnení a použití svojich osobných údajov.

Poskytovateľ služieb venuje osobitnú pozornosť potrebnú pre nákup služieb. Pri získavaní a spracovaní osobných údajov poskytnutých zákazníkom  za účelom ochrany jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov,  v Štrasburgu 28. januára 1998. vydaný VI. zákon o Vyhlásení dohovoru, CXIX. zákon z roku 1995 o ochrane údajov dodacích adries a mien na účely výskumu a priameho marketingu, ako aj doržanie CXII. zákona z roku 2011 o právach informačného sebaurčenia a o slobode informácií.

Zákazníkom uvedené údaje, ako sú meno a priezvisko, dodacia adresu, telefónne číslo, e - mailová adresa, ako aj identifikačné číslo objednávky sú uvedené v správe zaslanej elektronickou poštou prostredníctvom systému. V prípade platenia kreditnou kartou informácie potrebné k úhrade spravuje banka K&H a nie Poskytovateľ.

Webovú stránku spravuje Poskytovateľ.

Poskytovateľ vyhlási, že cieľom spravovania existujúcich informácií v databáze ( meno, e - mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, atď ..) je zabezpečenie poskytovania možných služieb v internetovom obhode, zobrazenie personalizovaného obsahu a oznámení, zostavovanie štatistík, technické vylepšenia informačného systému a ochrana práv zákazníkov. Tieto údaje môžu byť poskytovateľom použité na vytvorenie skupín užívateľov a pre používateľov jednotlivých skupín na internetových stránkach používateľa poslat cielený obsah/reklamu, alebo informácie o novinkách.

Pskytovateľ zákazníkom uvedené osobné údaje na účely iné ako účely uvedené vyššie nemôže použiť. Vydanie osobných údajov tretej osobe, alebo úradom –ak zákon alebo správne / súdne rozhodnutie inak nemá žiadnu záväznosť je možné jedine v prípade výslovného súhlasu zákazníka . Osobné údaje zákazníkov po skončení účela použitia, alebo na žiadosť zákazníka budú Poskytovateľom vymazané.

Poskytnutie údajov zákazníka je dobrovoľná, právnym základom je súhlas príslušného. Využitím služieb poskytovateľa zákazník dáva súhlas na použitie vyššie definovaných údajov.

Servisná činnost súvisiaca so spracovaním dát získaných poskytovateľom, poskytovateľ vykonáva v súlade s platnými predpismi a dodržaním ustanovenia VOP o ochrane osobných údajov. Zákazník využitím služby poskytovateľa súhlasí, aby zadané údaje boli preposlané na spracovanie dát.

Za Informácie poskytnuté Zákazníkom poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť.  V prípade ak poskytovateľ dozvie, že informácie porušujú zákon alebo práva tretej strany, alebo porušia tieto pravidlá o ochrane osobných údajov, alebo pri nesúlade s pravidlami na ochranu údajov spôsobia škodu, Poskytovateľ služby má právo urobiť potrebné právne opatrenia a spolupracovať s konajúcimi orgánmi. V prípade ak pri využití služieb zákazník uviedol údaje tretej osobe, alebo pri používaní webovej stránky spôsobil škodu, poskytovateľ je oprávnený vymáhať náhradu škody.

Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu a zverejňovania, aby bola zaistená presnosť dát a primerané využívanie údajov, poskytovateľ zachováva a zabezpečí online zhromaždené informácie vhodnou fyzickou, elektronickou a technickou metódou.

Pomenovanie spravujúcich dát:
• Poskytovateľ
• Kuriérska služba:
o GLS Hungary Kft.
(adresa: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.;telefónne číslo: +36 (29) 886 660); o

Poskytvateľ o poskynutí zákazníkon zadaných osobných údajov ktoré podá kuriérksej službe vedie záznam o prevode údajov s cieľom kontroly zákonnosti prenosu dát a osobných informácií, ako aj informovania zainteresovaných strán osobných údajov, ktorý obsahuje dátum osobných údajov spracúvaných pri odovzdávaní služby, právny základ prenosu údajov a príjemcu a definíciu okruhu prenesených osobných údajov.


Poskytovateľ služby je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť VOP.

Za prípadné preklepy v informáciách o produktoch a cenách nepreberáme žiadnu zodpovednosť!
 

Kontaktné údaje zákazníckého servisu:

Tel: +36 (70) 684-1243 alebo +36 (70) 684-1244

E-mail: info@garagestore.sk

Korešpondenčná adresa: 1047 Baross utca 99.

 

Podrobné informácie o ochrane osobných údajov: PDF

 


K správnemu fungovaniu webovej stránky používame Cookie.

Niektoré cookie sú pre určité služby nevyhnutné, iné však získavajú informácie o správnom používaní webovej stránky, aby mohli v budúcnosti poskytovať lepšie služby.

 

Všetky cookie sú dočasné. Ich priemerná dĺžka života je spojená s reláciou alebo časovým limitom. Údaje, ktoré ukladajú, nie sú vhodné na identifikáciu ľudí a nie sú v žiadnom prípade odosielané tretím stranám.

 

Cookie získané od tretej osoby sú sledovacie kódy, ktoré používa služba Google Analytics, ku ktorým údajom webová stránka a poskytovateľ služieb nemajú prístup, ale ich použitie poskytuje neoceniteľné informácie o prevádzke lokality a výkonu, ktoré sa používajú na vývoj webových stránok.
Ak sa na tejto webovej stránke nechcete zúčastňovať štatistiky Analytics, môžete požiadať, aby ste nezostali v štatistikách služby Analytics, môžete požiadať o ich vynechanie.

 

Cieľové súbory cookie:
• Sledujú nastavenia stránky
• Obmedzia možnosť chybných alebo podvodných pokynov
• Zmerajú použitie stránky

 

Ak chcete odstrániť uložené súbory cookie, to môžete ľahko urobiť v nastavení Vášho prehliadača, avšak ich zablokovanie môže obmedziť alebo brániť prevádzke určitých služieb.