Aby táto stránka fungovala správne, používame Cookie. Súhlasíte s používaním?
  
Súhlasím
-25% OFF
-30% OFF
-40% OFF
-50% OFF
-70% OFF

Obchodné Podmienky

Úvodné ustanovenia

Všeobecné zmluvné podmienky

Tieto podmienky sa riadia zákonmi Maďarska.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako:VOP) obsahujú práva a povinnosti Urban Skate Wear kft..(ďalej ako: Poskytovateľ) a prostredníctvom poskytovateľa cez webovú stránku  www.garagestore.sk  (ďalej ako: Webová stránka) poskytované elektronické obchodné služby používajúcého Zákazníka (ďalej ako: Zákazník). (Poskytovateľ a Zákazník súhrnne označované ako: Strany) VOP– s výnimkou distribútorských zmlúv– platia na všetky služby a tranzakcie, ktoré sa vykonávajú cez webovú stránku www.garagestore.sk, bez ohľadu na výkonnosť či ich plnenie sa uskutoční z Maďarska, alebo zo zahraničia, cez poskytovateľa, alebo cez prispievateľa poskytovateľa.
Údaje poskytovateľa:
• Obchodný názov: Urban Skate Wear kft.
• Sídlo: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 16. fszt. 4., Maďarsko
• Korešpondenčná adresa: 1047 Baross utca 99.
• Zákaznícky Servis:
• Tel. kontakt: +36 (70) 684-1243 vagy +36 (70) 684-1244
• E-mailová adresa:info@garagestore.ak
• IČO:Cg. 01-09-359435
• Obchodný register: Fővárosi Cégbíróság (Mestský súd hlavného mesta)
• DIČ: 27966934-2-42
• Číslo bankového účtu: 10403181-50526972-69861002
Všeobecné informácie, uzatvorenie zmluvy medzi stranami
Súčasné VOP pokrývajú všetky elektronické obchodné služby poskytované na území Maďarska, ktoré sa uskutočnia cez elektornický obchod (ďalej ako: webshop), ktorý možno nájsť na webovej stránke. Súčasný rozsah VOP platí pre všetky obchodné tranzakcie na území Maďarska,  ktoré sa uskutočnia medzi stranami stanovenými v tomto vyhlásení. Nákup v internetovom ochode regulujú elektronické obchodné služby súvisiace so službami informačnej spoločnosti zákon CVIII. z roku 2001.,  45/2014. (II.26.) nariadenie vlády o podrobných  zmluvných pravidiel medzi spotrebiteľom a spoločnosťou,  a o Občianskom zákonníku ustanovený zákon.
Nákup v internetovom obchode je možný zadaním objednávky elektronickou cestou, spôsobom určeným a uvedeným vo VOP.
Služby internetového obchodu je možné využiť aj bez registrácie.
bjednávkou a poskytovateľom potvrdením objednávky sa vytvorí zmluva o poskytovaní služieb medzi zmluvnými stranami. Zmluva sa považuje za písomnú zluvu. Zmluvu zaznamená poskytovateľ, zároveň ju zachová počas 2 (dvoch) rokov od dátumu uzatvorenia zmluvy.
Jazykom zmluvy je maďarčina.
Poskytovateľ nepristúpi k ustanoveniu žiadnému etickému kódexu.
Podanie sťažností:
• Korešpondenčná adresa: 1047 Baross utca 99.
• Tel. kontakt: +36 (70) 684-1243 vagy +36 (70) 684-1244
• E-mailová adresa: info@garagestore.sk
• Spôsob podania sťažností: telefonicky, e-mail-om, poštou
• Telefonické vybavovanie sťažností: cez pracovné dni: 9:00-16:30


Objednávka

Vytvorenie objednávky - Všeobecné ustanovenia

K objednávke,  k vytvoreniu zmluvy (k doručeniu produktu) sú nutné presné údaje o zákazníka. Pri obejdnávaní na online internetovej stránke garagestore.sk streetwear nie je podmienkou nákupu registrácia užívateľa, pričom je dôležité vedieť, že nákupy neregistrovaných zákazníkov nie sú vedené v našom zázname, takže nie sú informovaný o našich špeciálnych ponukách, ktoré v danom prípade môžu dosiahnuť aj 50-70 % zľavu! Nenechajte si to ujsť, prihláste sa k odberu našich noviniek, alebo pri registrácii môžeťe označiť prihlásenie k odberu noviniek!  Prvoradým cieľom registrácie je zjednodušiť nákup, využiť nákupné pohodlie a použitie unikátnych ponúk. Odovzdané údaje sú spracované v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov, vaše súkromné údaje rešpektujeme, zároveň tieto údaje nebudú sprístupnené ani odovzdané inej osobe! Po prihlásení sa do obchodu je následne možnosť odovzdanie objednávky. Po prihlásení si môže užívateľ prezrieť, aktualizovať, upravovať údaje vo svojom profile.

Záväzná ponuka, potvrdenie objednávky

O prijatí prostredníctvom zákazníka zaslanej ponuky (objednávky ), poskytovateľ ihneď zašlepotvrdzovací e-mail, ktorý obsahuje prijatie zákazníkom zaslanej ponuky (objednávky), ako aj zákazníkom uvedené údaje pri zadávaní objednávky (napr. fakturačné, alebo dodacie údaje) identifikačné číslo objednávky, dátum objednávky, zoznam prvkov objednaného výrobku, množstvo výrobkov, ceny, náklady na dopravu, ako aj konečnú sumu. Poskytovateľom zaslaný potvrdzovací mail sa považuje za prijatie zákazníkom zaslanej ponuky a povtrdením tejto ponuky sa vytvorí platná zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom. Potvrdenie objednávky však neznamená, že objednaný produkt (y) bude poskytovateľ schopný dodať. Môže sa to vyskytnúť hlavne pri zvýhodnených, zľavnených produktoch, že objednaný výrobok je nekompletný či poškodený a preto nemôžu byť produkty predané. V tomto prípade poskytovateľ informuje zákazníka čo najskôr, -e- mailom, alebo telefonicky-kde mu oznámi dôvod nedodania produktu. Zákazník je oslobodený od nákladov ponuky, ak na odoslanú objednávku bezodkladne, čiže do 48 hodín od poskytovateľa služby neobdrží -podľa bodu 3.1.- e-mail o prijatí objednávky. Objednávka sa považuje za objednávku uzatvorenú elektronickou cestou, na ktorú platí V. zákon z roku 2013 o občianskych práv, elektronikcé obchodné služby, ako aj CVIII. zákon z roku 2001 o otázok súvisiacich so službou informačnej spoločnosti. Na objednávku sa vzťahuje nariadenie vlády 45/2014 (II.26.) o podrobných zmluvných pravidiel medzi spotrebiteľom a poskytovateľom, zároveň je smerodatná aj smernica rady parlamentu Európskej Únie 2011/83 o právach spotrebiteľa.

Zmena údajov

Zákazník má možnosť v ktorejkoľvek fáze objednávky až do odovzdania objednávky poskytovateľovi  vo webshope kedykoľvek opraviť svoje chybne zadané údaje, (vymazať a /alebo zmeniť).


Informácie o produkte

V internetovom obchode nájdené údaje slúžia len pre informáciu. Medzi fotografiou, a farbou výrobku môžu byť minimálne rozdiely, nakoľko boli fotené v štúdiu s bleskovým osvetlením. U vzorovaných látok sa môže stať, že prispôsobenie vzoriek nie vždy tak sedí, ako na fotke. Na prípadné rozdiely pri jednotlivých produktoch, Vás upozorníme pri produkte. Výrobky sú k dispozícii a dajú sa objednať výlučne vo veľkostiach uvedených na webovej stránke. Garagestore.sk urobí všetko preto, aby boli základné vlastnosti výrobkov čo najlepšie popísané. To znamená, že sú pri produktoch uvedené fotografie, názvy produktov, čísla položiek, ceny, všetky dostupné farebné variácie, veľkosti, ako aj zloženie materiálu.


Ceny

Výška kúpnej ceny výrobku sa vždy zobrazuje vedľa zvoleného produktu, ktorá zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty. Kúpna cena-okrem výnimiek uvedených vo VOP- nezahŕňa náklady na dopravu. Prípadné náklady na dopravu hradí zákazník, ktoré sú uvedené na faktúre pri produkte, ako náklady na dopravu.
V rámci celej krajiny sú ceny kuriérskej služby jednotné:
- Náklady na balenie: 2EUR
- Prepravné náklady:  5EUR
(spolu: 7 EUR )

Pokiaľ hodnota danej objednávky presahuje 270 EUR, doprava je v rámci celej krajiny zadarmo. Výnimkou môžu byť obdobia, kedy sú akcie! POČAS AKCIE bez ohľadu na cenu objednávky sú Náklady ba dopravu: 7 EUR

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť ceny v internetovom obchode objednatelných produktov, táto zmena nadobudne platnosť súčasne po objavení na webovej stránke. Táto zmena nepriaznivo neovplyvňuje ceny už objednaných produktov, avšak v prípade poklesu cien počas obdobia vytvorenia zmluvy (prijatie objednávky poskytovateľom a jej potvrdenie) a obdržaní výrobku na vrátenie peňazí možnosť nie je.

V prípade, ak napriek všetkej starostlivosti poskytovateľa sa na webovú stránku dostane chybne uvedená cena, najmä pri zjavne nesprávnych cenách, napr. produkt je známy, cena je výrazne odlišná od všeobecne odhadovanej ceny, alebo kvôli systémovej chybe je uvedená cena "0" alebo "1" Euro, poskytovateľ nie je povinny produkt dodať s chybnou cenou, ale ponúkne dodanie tovaru za správnu cenu, následne zákazník má možnost odstúpiť od svojho zámeru.

Pri jednej objednávke nie je limitované množstvo objednaných produktov.


Dostupnosť

Ojednávky vybavujeme priebežne tak, ako prichádzajú a sú vybavené podľa dostupnosti skladových zásob. Ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, kupujúci bude o tom informovaný buď telefonicky, alebo mailom a to do 7 dní, zároveň ho informujeme, za akú lehotu sme schopný jeho objednávku doručiť, pokiaľ je produkt ešte zohnateľný. V prípade, ak objednáte viac produktov a sú medzi nimi produkty, ktoré sa v tom čase na sklade nenachádzajú, v každom prípade Vám zavoláme a dohodneme sa na procese doručenia.


Doručenie:

Dodanie produktu zabezpečí kuriéska služba GLS, počas 5-7 pracovných dní po potvrdení objednávky dodávateľom.(V prípade, že je tovar skladom u dodávateľa, dodacia lehota sa môže predlžiť aj o 3-5 dní!) Poskytovateľ za doručenie tovaru kuriérskou službou GLS Hungary vo vyššie uvedenom časovom limite nenesie žiadnu zodpovednosť. Kuriérska služba GLS doručuje balik(y) výhradne v pracovných dňoch (od 8:00-do 17:00 hodín ), preto je dôležité pri zadávaní objednávky uviesť dodaciu adresu, kde budete schopný v tomto intervale produkt (y )prevziať. Na zákazníkom uvedenej adrese môže kuriérska služba GLS Hungary čakať maximálne 10 minút.

 

Objednaný tovar dodávame v uzatvorenej krabici a pokiaľ platba nebola vykonaná vopred, kúpnu cenu a prípadné poplatky za dopravu je potrebné uhradiť pri prevzatí faktúry kuriérskej službe v hotovosti. V prípade, ak je obal tovaru poškodený, navrhujeme otvorenie a skontrolovanie obsahu balíka ešte v prítomnosti kuriéskej služby. Kuriér v prípade poškodenia výrobku napíše záznam o poškodení tovaru. Poskytovateľ objednaný výrobok(y)dodá zákazníkom s využitím služby kuriérskej spoločnosti (ďalej len:kuriérska služba)na zákazníkom uvedenú dodaciu adresu uvedenú v objednávke. Pokiaľ celková hodnota danej objednávky presahuje 50Eur, doručenie je na celom území krajiny zadarmo. Výnimkou môžu byť propagačné obdobia! POČAS AKCIE sú bez ohľadu na celkovú cenu objednávky náklady na dopravu  3Eurá. Dodacia lehota môže byť v období trvania akcie aj 6-8 pracovných dní. V prípade objednávok ktoré nepresahujú sumu potrebnú na bezplatné doručenie, náklady na dopravu hradí zákazník. V tomto prípade budú náklady na dopravu na faktúre uedené, ktoré je zákazník povinný zaplatiť v objednávke zákazníkom zvoleným spôsobom úhrady. Náklady na dopravu sú v rámci celej krajiny jednotne 7 Eur.


Záruka vrátenia peňazí:

Firma Urban Skate Wear kft. dáva na každý nájdený a zakúpený produkt na webovej stránke  Garagestore.sk 100 % záruku vrátenia peňaží. Sme si istí, že budete spkojný, preto Vám ponúkame na všetky naše výrobky 100% záruku na okamžité vrátenie peňazí, počas 3 dní od obdržania. Nakupujte bez rizik na Garagestore.sk!
Čo mám robiť, ak si chcem uplatniť 100 % záruku vrátenia peňazí? Počas nesledujúcich 3 dní zavolajte nášmu zákazníckému servisu, alebo nás kontaktujte prostredníctvom mailovej adresy info@garagestore.sk, kde si môžete dohodnúť možnosť vrátenia peňazí. Pokiaľ chcete uplatniť záruku vrátenia peňazí, pošlite tovar v originálnom balení aj s etiketom na vlastné náklady na našu korešpondenčnú adresu. Do 14 pracovných dní Vám vrátime celú kúpnu sumu tovaru, bez prepravných náklad na Váš bankový účet. Pri vrátení tovaru poštou prosíme, aby ste neposielali balík dopručene, ani na dobierku, pretože podľa našich skúseností v takých prípadoch dostaneme iba oznámenie o uložení zásielky a nie balík, nie je v našich silách chodiť pre balíček na poštu!
Naša korešpondenčná adresa: 1047 Baross utca 99.

Pri  posielaní zásielky odporúčame využiť služby kuriérskej spoločnosti GLS, pretože to je najspoľahlivejší a najrýchlejší spôsob zasielania zásielok. Kontaktné údaje kurierskej služby GLS, ako aj podrobné informácie ohľadom podania zásielok môžete nájsť na stránke : gls-group.eu/SK/sk/home


Zodpovednosť

Informácie na tejto stránke sú umiestnené v dobrej viere, avšak slúžia len informatívne, za úplnosť a presnosť týchto informácií poskytovateľ neberie žiadnu zodpovednosť.

Zákazník môže webovú stránku používať iba na vlastné nebezpečenstvo a súhlasí s tým, že poskytovateľ nie je zodpovedný za možnú majetkovú a nemajetkovú škodu vyplývajúcu z použitia, ďalej za úmyselnú, hrubou nedbanlivosťou a trestným činom pôsobenú škodu ohrozujúcu život a zdravie.

Poskytovateľ sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za správanie užívateľa webovej stránky. Zákazník je plne a výhradne zodpovedný za svoje konanie, v takom prípade poskytovateľ plne spolpracuje s konajúcim orgánom za účelom odhalenia porušenia ľudských práv.
Stránky poskytovateľa môžu obhsahovat také odkazy (linky), ktré vedú na iné stránky iných poskytvateľov služieb. Za ochranu údajov a inú činnosť týchto poskytovateľov, poskytovaľ nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Prostredníctvom zákazníkom počas používania webovej stránky zhotovený obsah je poskytovateľ oprávnený, ale nie povinný kontrolovať, a šo sa týka obsahu posyktovateľ  je oprávnený, ale nie povinný hľadať známky nezákonnej činnosti .

Vzhľadom na globálny charakter internetu, zákazník súhlasí, že webovú stránku používa s prihliadnutím na ustanovenia príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. Pokiaľ akákoľvek činnosť súvisiaca s užívaním webovej stránky je podľa práva štátu zákazníka nepovolená, za použitie nesie výhradne zodpovednosť zákazník. Pokiaľ zákazník na webovej stránke objaví závadný obsah, je povinný to bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi služieb. Ak sa preukáže, že tieto nepodložené údaje sú oprávnené, poskytovateĺ má nárok na okamžité odstránenie, alebo upravenie informácie .


Autorské práva

Webová stránka je chránená autorskými právami. Poskytovateľ je držiteľom autorských práv, alebo jeho oprávneným užívateľom na webovej stránke, ako aj orpávneným držiteľom každého zobrazeného materiálu v oblasti poskytovania služieb: akémukoľvek autorskému dielu, a ďalším duševným výtvorom. (vrátane všetkých grafík a ďalších materiálov, rozhranie webovej stránky, jej rozloženie, používanie softvéru a iných riešen, nápady a realizácie).

Uloženie obsahu webovej stránky na iný nosič údajov, ako aj jednotlivých častí sránky, alebo jej tlač na súkromné ​​použitie je možné po predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa. Za použitia súkromnej spotreby – ako je napr.uloženie v databáze, reprodukcia , publikácia, či stiahnutie položky, na marketingové účely– je možné výhradne  po predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa.

Okrem výhradných práv uvedených v týchto obchodných podmienkach, žiadny z ustanovení VOP  nestanovuje pre zákazníka použitie, alebo využitie akejkoľvek obchodnej značky, alebo obchodného názvu, webovej stránky. Pri správnom použití webovej stránky okrem potrebných  dočasných rozmnoženin a okrem súkromného ​​rozmnožovania, duševného vlastníctva nemôžu byť použité alebo recyklované v akejkoľvek inej forme bez predchádzajúcého písomného súhlasu poskytovateľa.